Produkter Villkor Kontakt
× Produkter Villkor Kontakt

Mondial Filter AB
Kvalitet och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Mondial Filter AB skall endast leverera produkter och tjänster som helt uppfyller kundens förväntningar i alla avseende, vilket innefattar såväl produktkvalitet som leveransservice och övriga kundkontakter.

Arbetet med att uppfylla denna kvalitetspolicy innebär att samtliga medarbetare aktivt är engagerade för att uppnå detta övergripande mål. Filosofin i samarbetet skall vara rätt i varje steg, där arbetskamraten betraktas som kund som skall erhålla ett fullgott arbete för vidareförädling.

Kvalitetsarbetet skall sträva efter ständiga förbättringar mot en ökad kvalitetssäkerhet, definierad i mätbara mål som löpande revideras.

Miljöpolicy

Mondial Filter AB skall ständigt prova verksamheten utifrån kretsloppstanken och med utgångspunkt från den driva utvecklingen i hela kedjan från mottagning av tillbehör till leverans av färdiga produkter.

Vi skall utnyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt och bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöbelastning.

Vi skall utvärdera, kontrollera och planera verksamheten och utifrån detta utarbeta konkreta miljömål och handlingsplaner.

En gång om året vid ledningens genomgång fastslås övergripande och detaljerade miljömål som införs i miljöplanen.

I harmoni med företagets ekonomi skall vi ta hänsyn till konsekvenser för miljön i nuvarande verksamhet och vid planering av nya aktiviteter för att begränsa eventuella miljöolyckor.

Vi skall genom information, kommunikation och utbildning göra alla medarbetare medvetna om närmiljön och sitt miljöansvar.

Vi skall ligga i framkant och följa lagar, förordningar och förebygga föroreningar och skydda miljön.